10 ways to not get lose your ideas.

บังเอิญไปเห็น 33 Ways to stay creative. ของเว็บ mynewpathways หลักคิดคล้ายๆ กับของผมที่ปฏิบัติมาตั้งแต่เรียนมัธยม มีอยู่ช่วงหนึ่งที่พยายามเขียนนวนิยาย เพราะอยากเป็นนักเขียน เพราะนักเขียนเป็นอาชีพที่บรรดาลให้มีอะไรเกิดขึ้นบนโลกแห่งจินตนาการก็ได้ ไม่ว่าดีหรือร้าย ช่วงขณะที่เขียนเป็นเวลาที่เราเล่นบทพระเจ้า แม้จะเป็นความฝันในช่วงวัยใส แต่มาปัจจุบันแม้ไม่ได้เป็นนักเขียนอย่างที่เคยฝัน แต่ก็มีความสุขที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ผ่านทางเวทีวิชาการต่างๆ และอัพเคตบล๊อกแบบนี้ (แม้จะนานๆ เขียนที ฮา) – (ภาพประกอบ)

เก็บเอาไว้ใช้ ไม่เสียหาย

~เดี่ยวเองจ้า~

Advertisements

About this entry